Trygg och säker kemikaliehantering för alla

Vi tillhandahåller erfarenhets- och evidensbaserad kunskap inom processkemi, mätteknik samt personligt skydd till industri, offentlig förvaltning och myndigheter. Genom försäljning av högpresterande och miljöanpassade produkter säkerställer vi kundernas behov.

Vi är en trygg och säker partner för kunder och leverantörer.

Medical Care System

Erbjuder unikt förstahjälpen sortiment för att behandla kemiska och termiska skador samt produkter för sanering av kemiskt spill. Produkterna används när olyckan inträffat, våra kunder skall därför vara trygga med att de har marknadens effektivaste förstahjälpen produkter.

Scandinovata

Tillhandhåller högkvalitativ laboratorieutrustning från noga utvalda tillverkare. Vi är specialister inom pH-, konduktivitet samt jonselektiv mätning. Våra kunders mätutrustningar anpassas efter varje unikt förhållande.

Ytteknik QP3

Erbjuder högpresterande specialkemi för bearbetning, rengöring och ytomvandling. Med QPS ChemGuard kvalitetssäkras och effektiviseras kundens process. Vi marknadsför i första hand processer med minsta möjliga miljöbelastning.